15 Kasım 2010 Pazartesi

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Ek Ödeme

Taşınır kayıt kontrol yetkilileri, 2007 yılından beri görev yapmakta, sorumluluğu yüksek bu görevde her türlü zorluklarla uğraşmakta, ve diğer kamu görevlisi arkadaşlarından farklı olarak, her ay kefalet sandığına aidat ödemektedir. Pek çok arkadaşımız, omuzlarına yüklenen sorumluluk ve iş yüküne rağmen, "üstüne para vermek" durumunda kaldığını düşünmektedir ve haksız değillerdir. Ancak, uzun süredir söylentiden öteye gitmeyen "Ek Ödeme" masalı, sadece TKYY ni oyalamaktadır. Kişisel kanaatim, daha fazla bir beklenti içine girmemeli, görevimizi en iyi şekilde yaparak, bu haksızlığı reva görenleri utandırmalıyız. Bu haksızlık diyorum çünkü, kamuda görev yapanlar arasında, iş yükünün dağıtılması konusunda ciddi adaletsizlikler herkesin malumu. Taşınır Kayır Kontrol Yetkililiği Görevi ise bunun sadece bir boyutu.

Malesef bu tarz sorumluluk isteyen görevler, aldığı maşı helal ettirmek isteyen, (akşama kadar "soliter" oynamak yerine aldığı maaşın hakkını vermek ) çalışkan, ne iş verilse itiraz etmeyip en iyi şekilde yapmaya çalışan kamu görevlilerine veriliyor. Biz TKKY lerine verilecek bir "Ek Ödeme", işten kaçan memurları bu işin taliplisi yapabilecektir. Hatta belki araya "hatırlı insanlar" koymaya çalışacaklardır. Bu bakımdan böyle bir ödemenin yapılmaması, bu işin sağlıklı yürütülmesi bakımından, "belkide" daha hayırlı olmaktadır.


Hülasa, Böyle bir Ek Ödeme, ufukta görülmemektedir.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri

Kamuda görev yapmakta olan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri (TKYY), kamu malının muhafaza edilmesi, korunması, kayıtlarının ve sayımının düzenli olarak yapılması konusunda, hem harcama yetkilisine, hem kamuya karşı ciddi sorumluluk altında görev yapmaktadır.

Genel olarak,  ilgili mevzuat gereği, bu işi yapabileceği düşünülen çalışanlar arasından, Harcama Yetkilisi tarafından seçilen TKKY,  yapmakta oldukları esas işlerinin yanında, ilave olarak bu görevi yürütmeye çalışırlar. Her yıl, ilgili cetvelleri, sayım ve döküm sonunda hazırlar ve Sayıştay başkanlığına gönderirler. Her an gerçekleşebilecek bir denetim için, kurumun taşınır malzeme hesaplarını şeffaf bir biçimde hazır tutmak zorundadırlar.


Kurum faaliyetleri sırasında, onlarca taşınır malzemenin kaybolması, çalınması vb. sebeplerle ortadan kalkması durumunda, "Kamu Zararı" suçlamasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ve gerçekten, üzerinde yetim hakkı bulunan her bir malzemenin, muhafaza edilmesi bakımından önemli bir görev yürütmektedirler. Bu görev esnasında ortaya çıkabilecek problemlerin ciddi yaptırımları ile her zaman karşılaşabilmektedirler.

Bu blog sayfası, Kamuda görev yapmakta olan TKYY nin, her türlü bilgi, tecrübe paylaşımı yapabilmesi amacıyla kurulmuştur. Bir kamu çalışanı olarak, bu sayfayı zaman zaman güncellemek, gelen sorulara cevap verebilmek, ve soru ve sorunlarıma cevap bulabilmeyi ümid ediyorum.